مهر ۹۸, ۲۵

کارخوب با سرمایه کم داشته باشیم

 

کارخوب باسرمایه کم تعاریف متفاوتی داردو بهتر اس که تعریف این در ذهن ما اصلاح شود.

 

خیلی مهم است که برای من تعریف کار خوب چیست؟

 

کار خوب کاری است که بتوانیم درکنار حل موارد مالی بالذت وعشق کار کنیم وبه دنبال برداشتن باری ازدوش مردم وجامعه باشیم تابتوانیم در کنار هم لذت ببریم

 

تعاریف نامناسب برای کارخوب

 

وقتی صحبت از کار می شود افراد خیال پرداز وتنبل به دنبال کاری می گردندکه درآمد عالی داشته باشد ووقت کمی از آنها گرفته شودمثلاساعت ده کارش راباامضای چند نامه شروع کندوبعد باچند دستور کارش راتمام کند وساعت دو هم اتمام کار باشد.

یاکارهایی که ما درتبلیغات می بینیم درکمتر ازیک هفته به درآمد عالی برسیدیا باکارکم به درآمد چند میلیونی برسید.

اگر تعریف کار خوب برای شما این است که پیشنهاد می کنم اصلا دنبال کار نگردید زیرا وجود ندارد.

 

سرمایه در راه اندازی کار وکسب

به نظربیشتر کارشناسان حوزه کاروکسب برخلاف تصور ما سرمایه فقط یکی از ابزارهای لازم برای راه اندازی کار خوب به شمارمی آید.درادامه ابزارهای لازم برای راه اندازی یک کار خوب رابا هم بررسی می کنیم. به نظر من بدون داشتن سرمایه هم می توان کار خوب داشته باشیم.

 

ملزومات کار خوب

باور

خیلی مهم است که ما باورمان نسبت به کاری می خواهیم راه اندازی کنیم مثبت باشد وبا نگاه مثبت به محیط اطرافمان به دنبال راه اندازیر کار خوب باشیم در مقاله بعد در مور باور بیشتر صحبت خواهیم کرد.

 

قبول مشکلات

نکته مهم دیگری که خیلی توجه به آن مهم است که من قبول کنم هر کاری مسائل خاص خود رادارد.

 

 

 

وقتی کار می کنیم ومشکلات راقبول نمی کنیم.احساس خوب نداریم وباعث سر خوردگی خودمان وانجام نشدن درست کارها میشویم.

 

 

 

 

 

 

فرض کنیدشما کارفرما ومدیر یک مجموعه هستید اگر مسائل آن راقبول نکنی نمی توانی کارخوب راانجام دهی وبه هدفت برسی.

مسائلی ازقبیل انجام نشدن کارها به درستی توسط کارمندان، هزینه های زیاد ، درگیر های مالیاتی،نوسانات فروش ومشتری و…..

زمانی که من مسائل راقبول کنم خیلی بهتر می توانم کار کنم واز کار لذت ببرم.

یادمان باشد در کنارهر گلی خاری هست

کارخوبکارخوب

 

اقدام وعلاقه

نکته مهم دیگر این است که برای پیداکردن کار خوب خیلی دنبال عالی ترین کار نگردیم بهتراست که یک کار راشروع کنیم ودر ادامه مسیرآن را اصلاح یاتغییر دهیم.بعضی ازانسانها برای پیدا کردن کار خوب هیچ کاری نمی کنند که یکی از بزرگترین اشتباهات هر فرد می تواند تلقی شود.

بیشتر کارآفرینان کار خودشان راازسطوح بسیار پایین شروع کرده اند وپس از کسب مهارت وبدست آوردن سرمایه کم کم کار وکسب خودشان رابنا نهاده اند.نکته ای که می تواند به این مدل پیشرفت کمک کند این که من بتوانم علایقم رابشناسم وتوانمندی خودم رادراین راستا افزایش دهم.

چطوری علاقه خودم راپیداکنم

در خیلی موارد علاقه بعد ازشروع کار پیدا می شود ولی من برای خودم این تست رادر نظر می گیرم.اگر امروز صدبرابر پولی که دارم به من برسد چه کاری راانتخاب می کنم مثلا اگر من ده میلیون پول دارم وامروز یک میلیارد پول به من برسد دوست دارم چه کاری راانجام دهم.این کار می تواند یکی ازعلایق من باشدواحتمالموفقیت مابالاتر می رود.

کارخوب

هزینه موفقیت درکارخوب

برای هرکارخوب ورسیدن به موفقیت

باید هزینه ای راپرداخت کنیم.

برای مثال برای رسیدن یک فرد چاق

به وزن ایده ال باید از خوردن

خیلی خوراکی های خوشمزه ولذیذچشم

پوشی کنیم که در بعضی زمانها

از جمله مهمونی ها خیلی سخت است

ودر کار وکسب هم خیلی مهم

است که من آمادگی پرداخت بهای

موفقیت هایم راداشته باشم.

تونی رابینز دراینمورد جمله کلیدی دارد.

(بدانیدچه می خواهی وبعد برای رسیدن به آن موفقیت بهایش راپرداخت کنید)

صبر

نکته دیگری که در داشتن کار خوب مهم است این است که ما برای راه اندازی کاو کسب ونتیجه گیری عجول نباشیم ومنتظر معجزه نباشیم .رسیدن به هدف در هر کاری پروسه زمانی خودش رامی خواهد واین در حالی است که ما وقتی به دنبال زود بازده بودن کار باشیم بدون موفقیت مجبوریم کارمان رارهاکنیم .یکی از مهمترین مسائلی که ممکن است در این مورد ماباچالش روبه رو شویم .مقایسه اشتباه اول کار خودمان باالگوهای فعلی کارمان وبهتر است که اول کار خودمان رابااول کارهای موفق مقایسه کنیم.

کارخوب فقط به پول فکر کردن نیست

تاحالا ندیده ام که خلافکاری آرامش داشته باشد در حالی که دربرخی موارد بسیار ثروتمند هستند .توجه به این نکته که در کنار موارد مالی به این فمر کنیم که کار ما نیازی رابرطرف کند وگره ای رابگشاید نه این که گره به گره های مردم اضافه کندوکسانی که فقط به پول فکر می کنند به اغلب به آن نخواهند رسید.بهتراست که من در مورد کیفیت کارطوری برنامه ریزی داشته باشم که درراستای خدمت به جامعه  باشد وقطعا به پول هم خواهم رسید.

Most Recent Entries

 • راهکار عملی برای استخدام بهترین افراد در سازمان

  راهکار عملی برای استخدام بهترین افراد در سازمان

 • چگونه بازاریاب مناسب استخدام کنیم؟

  چگونه بازاریاب مناسب استخدام کنیم؟

 • چگونه مصاحبه کنیم؟

  چگونه مصاحبه کنیم؟

 • دلایل شکست کسب وکار درایران

  دلایل شکست کسب وکار درایران

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

به شما تبریک می گوییم!

ورود شما به خانواده بزرگ کسب آرام را تبریک می گوییم.
اعتبار این کوپن تخفیف فقط یک هفته است.
هدیه ما برای عضویت در سایت یک کوپن تخفیف 30 درصد برای محصولات دانلودی است.
همین الان مطالب و محصولات را برایم ایمیل کنید!
close-link