مهر ۹۸, ۲۵

مشتری یابی چیست؟

مشتری یابی چیست؟

مشتری یابی چیست؟

هرکاری که منجر به احتمال پیدا کردن حتی یک مشتری جدید بشود مشتری یابی می نامند که یکی از پایه های اساسی هرکسب وکار ست.

مشتری چیست؟

مشتری شخص یا سازمانی است که به کالا و یاخدمات ما احتیاج دارد  و بتواند و حاضر باشد طی  یک بازه منطقی خرید کند و پول پرداخت کند.

خیلی ازما کالا را به کسانی می فروشیم که یا توان پرداخت پول ندارند ویانمی خواهند پول پرداخت کنند و یا حاضر نیستند به موقع پول مارا پرداخت کنند. پس برای بقای کار وکسب مان بهتر است همیشه به دنبال مشتری باشیم وتامی توانیم مشتری باکیفیت پیداکنیم ومشتریان که توان پرداخت پول راندارند برای همیشه حذف کنیم.

 

 

مشتریان هدف ما چه کسانی هستند؟

شاید برای شما هم پیش آمده که درخیابان در حال پیاده روی هستیم تبلیغاتی رابه دستمان می دهند که اصلا به درد من ما نمی خورد مثلا تبلیغ مانتو برای یک پسر دبیرستانی شاید خیلی مناسب نباشد ومشتری هدف یک مانتو فروشی اول خانم ها و بعد آقایان متاهل هستند و احتمال خیلی کمی دارد که یک پسر دبیرستانی مانتو بخرد.

پس قبل از تولید محصول ویا کالا خیلی عالی است که ما مشتریان هدف خودمان راپیدا کنیم ودقیقا بدانیم که مشتریان من از چه قشری هستند و در کدام مناطق شهرزندگی می کنند ونیازشان به کالای ما چیست؟

مشتریان راچگونه پیدا کنیم؟

قطعا تمامی موارد زیر در کسب وکار ما جایگاه ویژه ندارد ولی حتما چندتا از آنها درمشتری یابی  به ما کمک خواهد کرد.

۱-کتاب زرد

این کتاب منبعی عالی ازکسب وکارها درقلمرو شما است ومعمولا بخاطر صفحات زیاد اکثر فروشندگان از اول کتاب به دنبال مشتری می گردند ومعمولا به نیمه کتاب هم نمی رسند.چقدر عالی است که ما کتاب زرد را از آخر به اول بخوانیم ومشتریان خودمان راپیداکنیم.

۲-روزنامه ها

قسمتهای مربوط به کسب وکار،آگهی های مربوط به نیازمندیها و مقالات تجاری رامطالعه کنیم تا اسامی ونظرات افرادشرکتی را که ممکن است بخواهید به آن نزدیک شوید به دست آورید.تبلیغات مربوطه راهم می توانیم بررسی کنیم. احتمال می دهد دربین تبلیغات بتوانیم مشتریانی برای خودمان پیداکنیم روزنامه ها می توانند ایده های تبلیغاتی رانیز به ما هدیه دهند.

بزرگ ترین کتابخانه جهان زیرانگشتان ماقراردارد.

اگر چیزی درشبکه نباشد،هنوزدرباره آن فکرنشده ویا ابداع نشده است.اینترنت فرصت های بسیار زیادی برای مشتری یابی ومنابع اصلاعاتی خیلی خوبی به ما می دهدکه ازراه های دیگر در دسترس ما نیست،بررسی فناوری های جدید مربوط به حوزه کاری ما دراینترنت به راحتی پیدامی شود.

 ۴- مشتریان موجود

همیشه برای مشتریان فعلی خود برنامه داشته باشید که به فروش خود عمق دهید ودر بیشتر موارد می توانیم با عمق دادن به فروش به مشتریان فعلی به چشم مشتریان جدید نگاه کنیم.فرض کنید شما نماینده بیمه هستید ومشتری شما سالهاست که ازشما بیمه عمر می خرد باارتباط وخدمات خوب می توانیم به اوبیمه اتومبیل ویا آتش سوزی ویا بیمه بدنه نیز بفروشیم واین خیلی راحت تر ازفروش به مشتریان جدید است.

۵-تابلوهای راهمنای ساختمان

بیشتر ساختمان های اداری دارای تابلوهای راهنما در طبقه همکف یابیرون ساختمان هستند.خیلی راحت می توانیم از آن ها عکس بگیریم ومشتریان احتمالی خودمان راپیداکنیم وبعد با آنها تماس بگیریم.

۶-مشاهده

وقتی در مسیر رفت وآمد به محل کارمان هستیم و یا برای خرید وکارهای روزمره درشهر پرسه می زنیم به دنبال چیزهای تازه بگردیم.

بزودی دراین مکان فروشگاه افتتاح می گردد

وقتی بایک تبلیغ جدید برروی ساختمان تازه ساخته شده می بینیم فرض کنید شما بازاریاب شرکت های مواد غذایی باشید فوری می توانیم به عنوان یک مشتری جدید ارتباط بگیریم یا اگربه دنبال کار باشیم احتمال استخدام دراین مکان وجود دارد ویااگرقفسه وتجهیزات فروشگاهی می فروشیم،اگر بیمه می فروشیم یا کپسول آتش نشانی وهزاران شغل مرتبط دیگر.

چقدر عالی است که یک مسیر ناآشنا رابرای یافتن چنین مشتریانی انتخاب کنیم وهمیشه ازمسیرهای متفاوتی تردد کنیم وبدون تلف کردن زمان می توانیم مشتریان جدید و رقبای جدید خودمان رابشناسیم.

۷-پرونده های قدیمی

خیلی مهم است که در بازه زمانی مشخص به پرونده های مشتریانی که قبلا از ما خرید کرده اند ولی مدتی است که ارتباط قطع شده است .شاید بانگاه به لیست این مشتریان وپی گیری آنها ازبین آنها دوباره مشتری بالقوه پیدا کنیم وبتوانیم مشتریان بیشتری داشته باشیم.

۸-مشتریان داخلی

هر کاروکسب تشکیل شده از تعداد یک یابیشتر همکار .زمانی که درکاروکسب ماتعدادهمکاران بیشتری داشته باشیم اگر محصول خوبی داشته باشیم وارتباط ما با همکارانمان حتما باید ازبهترین مشتری هم بهتر باشد و با این کار همکاران ما مشتریان ما می باشند وباتبلیغات دهان به دهان مشتریانی رابه مامعرفی می کنند.

۹-کاروکسب دیگر

ارتباط بین کاروکسب ما و کار وکسب دیگر به این صورت که با کاروکسب های دیگر قرار می گذاریم که مشتریان خوب خودمان رابه کاروکسب دیگر معرفی می کنیم. مثلافرض کنیم که یک فروشگاه پوشاک داریم وبه مشتریان خوب خودمان  ساعت فروشی که با هم قرار گذاشتیم وکیفیت مطلوب دارد معرفی می کنیم وفروشگاه ساعت  هم مشتریان خودش رابه مامعرفی می کندواگر بتوانیم باتعداد کسب وکاربیشتری مشتریان خودمان رابه اشتراک بگذاریم مشتریان خوبی پیدا خواهیم کردواین یکی ازراه های خوب مشتری یابی است.

۱۰-نمایشگاه تجاری

ما نمی توانیم خیلی سریع خودمان رادر معرض مشتریان هدف قرار بدهیم مگر اینکه بتوانیم در نمایشگاه های تجاری تخصصی شرکت کنیم.بیشتر کمپانی های بزر گ وشرکت های کوچک تعدادی از مشتریان خوب خود رادر این نمایشگاه ها پیدا می کنند واین یکی از راه های خوب مشتری یابی است که البته کمی پرهزینه است.

۱۱- مشتری یابی سردیاحضوری

این سبک از بازاریابی برای هر کسب وکار متفاوت است ولی یک ازشیوه هایی است که احتیاج به فروشنده نسبتا قوی وبا انگیزه دارد که لازمه کاراست وخیلی مهم است که مدیران هم این سبک را یاد بگیرند وبتوانند آموزش دهندو بهترین حالت برای بعضی از کسب وکارها است مانند شرکت های پخش دریک منطقه و شر کت های بیمه ای.

نکته مهمی که در این نوع فروش وجود دارد ومورداستقبال قرار نمی گیرد ترس از ردشدن توسط مشتری است و دراین نوع مشتری یابی کسانی موفق هستند که شجاعت نه شنیدن داشته باشند.

۱۲-مشتری یابی تلفنی 

دراین نوع مشتری یابی مشتریان احتمالی راشناسایی کرده و با تماس تلفنی پیشنهاد همکاری می دهیم اطلاعات این مشتریان رااز مشتریان قدیمی و تبلیغات خود این مشتریان و از تشکلها ،اصناف و انجمن های مربوط می توانیم پیدا کنیم.

قطعا راه های بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارد که می تواند در کسب وکارهای مختلف کاملا متفاوت باشد قطعا درکسب وکار شما هم موارد بالا خیلی کاربرد دارد و برخی موارد کاربرد بسیار کمی دارد.

امیدوارم بتوانید مشتریان باکیفیت را بیابید وآنها راحفظ کنید.

 

 

Most Recent Entries

 • راهکار عملی برای استخدام بهترین افراد در سازمان

  راهکار عملی برای استخدام بهترین افراد در سازمان

 • چگونه بازاریاب مناسب استخدام کنیم؟

  چگونه بازاریاب مناسب استخدام کنیم؟

 • چگونه مصاحبه کنیم؟

  چگونه مصاحبه کنیم؟

 • کارخوب با سرمایه کم داشته باشیم

  کارخوب با سرمایه کم داشته باشیم

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

به شما تبریک می گوییم!

ورود شما به خانواده بزرگ کسب آرام را تبریک می گوییم.
اعتبار این کوپن تخفیف فقط یک هفته است.
هدیه ما برای عضویت در سایت یک کوپن تخفیف 30 درصد برای محصولات دانلودی است.
همین الان مطالب و محصولات را برایم ایمیل کنید!
close-link